Nieuwe kaarten
Content
Aardrijkskunde
Didactiek
Voorkennis activeren
Technologie
Tekstverwerker
bv Word, Pages, Google Docs. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden om online samen te werken in een document.