Nieuwe kaarten
Content
Frans
Didactiek
Terugblikken
Technologie
Digitaal Verhaal
Hiermee voeg je afbeeldingen samen tot een filmpje, waarbij je uitleg geeft over wat er met de afbeeldingen vertelt wordt. bv. met Adobe Spark Video, Windows Movie Maker