Nieuwe kaarten
Content
Frans
Didactiek
Voorkennis activeren
Technologie
Spreadsheet
bv. Excel, Numbers, Google Spreadsheet. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid om live samen te werken in een document.